Контейнер за строителни отпадъци Бургас

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Ние сме ”ФИНТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. Предлагаме Ви събиране и извозване на: СТРОИТЕЛНИ, БИТОВИ, ПРОМИШЛЕНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ.

Когато предавате отпадъците си на нас, ние ги изхвърляме на определените и подходящи за това места! Разполагаме с над 80 броя специализирани контейнери с обем от 4, 6, 8 и 10м3! Фирмата ни разполага с 12 специализирани камиона за обслужване на контейнерите!


Притежаваме всичко необходимо:
ISO 9001:2015 - внедрена система за управление на качеството
ISO 14001:2015 - внедрена система за управление по околна среда
Ние спазваме правилата!
Разрешително № 02-РД-289-14/12.10.2020г. за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци.
Приложение № 581 Брокер/Търговец на отпадъци
Лиценз за транспортна дейност № 10272