ПРИТЕЖАВАМЕ БОГАТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИ!

 

НАПРАВЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ТУК!

 
ПРИТЕЖАВАМЕ ВСИЧКО НЕОБХОДИМО!


ISO 9001:2015- ВНЕДРЕНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
ISO 14001:2015- ВНЕДРЕНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 
НИЕ СПАЗВАМЕ ПРАВИЛАТА!


РАЗРЕШИТЕЛНО № 02- РД-289-20/06.06.2023г. ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩЕН ОПЕРАТОР №22001
ПРИЛОЖЕНИЕ №42 БРОКЕР/ТЪРГОВЕЦ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
ЛИЦЕНЗ ЗА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ № 10272
 

КАКВО РАЗБИРАМЕ ПОД СТРОИТЕЛЕН ОТПАДЪК?
 

- ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО
-ОТПАДЪЦИ ОТ СЪБАРЯНЕ НА СТЕНИ, СГРАДИ, СТАРИ ПОСТРОЙКИ И ДРУГИ
-ПЛОЧКИ, ТУХЛИ, КЕРЕМИДИ, БЕТОН И ДРУГИ
-ОТПАДЪЦИ ОТ РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ

 ЩЕ ВИ ОБСЛУЖИМ НА НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ!


 

ЦЕНИ :
Аксаково Първоначална доставка  на 6м3/7м3 -30,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-220,00 лева без ДДС
с.Игнатиево Първоначална доставка  на 6м3/7м3 -30,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-220,00 лева без ДДС
Варна Първоначална доставка  на 6м3/7м3 -30,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-220,00 лева без ДДС
Варна, кв.Аспарухово Първоначална доставка  на 6м3/7м3 -30,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-230,00 лева без ДДС
Варна, кв.Галата Първоначална доставка  на 6м3/7м3 -30,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-230,00 лева без ДДС
к.к Златни Пясъци Първоначална доставка  на 6м3/7м3 -30,00 лева без ДДС;Извозване/ Депониране на пълен контейнер-230,00 лева без ДДС
   

КЪДЕ НАМИРАТ ПРИЛОЖЕНИЕ?

ОБЕКТИ, ПРИ КОИТО СЕ НАЛАГА ДА БЪДАТ ТРАНСПОРТИРАНИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗЛИЧНИ ВИСОЧИНИ НА СГРАДАТА.

КАКВИ  СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ПРИЕМАМЕ?
 

17 01 01 бетон 5000 От лицарегистрирани по търговския закон
17 01 02 тухли 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
17 01 03 керемиди, плочки и керамични изделия 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
17 01 06* смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
17 01 07 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
17 02 01 Дървесен материал 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
17 02 02 Стъкло 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
17 02 03 Пластмаса 3 000 От лица регистрирани по търговския закон
17 02 04* стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества 6000 От лица регистрирани по търговския закон
17 03 02 Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
17 04 01 Мед, бронз, месинг 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
17 04 02 Алуминий 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
17 04 03 Олово 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
17 04 04 Цинк 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
17 04 05 чугун ии стомана 10 000 От лица регистрирани по търговския закон
17 04 06 калай 8 000 От лицарегистрирани по търговския закон
17 04 07 Смеси от метали 10 000 От лица регистрирани по търговския закон
17 04 09* метални отпадъци, замърсени с опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
17 04 11 Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
17 05 03* почва и камъни, съдържащи опасни вещества 7000 От лица регистрирани по търговския закон
17 05 04 Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
17 05 05* драгажна маса, съдържаща опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
17 05 06 Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
17 05 07* баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества 8000 От лица регистрирани по търговския закон
17 05 08 баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07 8000 От лица регистрирани по търговския закон
17 06 03* други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
17 06 04 изолационни материали, различни от
упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03
2 000 От лица регистрирани по търговския закон
17 08 01* строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
17 08 02 Строителни материали на основата на гипс 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
17 09 03* други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01,17 09 02 и 17 09 03 10 000 От лица регистрирани по търговския закон, от акостирали в пристанищата кораби, от физически лица

РАЗГЛЕДАЙТЕ КАКВИ ОТПАДЪЦИ ОЩЕ СЪБИРАМЕ И ТРАНСПОРТИРАМЕ ТУК

 


ЗАЕДНО ЩЕ ЗАПАЗИМ ПРИРОДАТА ПО-ЧИСТА!

МИСЛИ ЗЕЛЕНО!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС СЕГА!