9 години заедно запазваме природата чиста!

 

Заедно

                                  … Сепарирахме над 160000 тона смесени битови отпадъци !

                                  … Събрахме и транспортираме над 99000 тона строителни отпадъци !

                                  … Предадохме за депониране над 9000 тона смесени битови отпадъци !

                                  … Транспортирахме и обезвредихме над 2000 тона производствени и опасни отпадъци !  

 


 ВИДОВЕ КОНТЕЙНЕРИ

Разполагаме с над 150 броя специализирани контейнери с различен обем. Притежаваме богат професионален опит в управлението на отпадъци. Нашият екип ще Ви предложи експедитивни и оптимални решения. 

ЗАЯВИ СВОЯТ КОНТЕЙНЕР
БЪРЗО И ЛЕСНО НА ТЕЛЕФОН

 
      +359 893 382 846 
или
  тел.: 056 990 333;  e-mail: office@ftg.bg
 


Заяви контейнер