Финтрейд Инженеринг EООД

 
Мисли зелено!

 Ние сме ”Финтрейд Инженеринг” EООД, нашата философия е да използваме асиметрични и иновативни подходи, методи и средства, за да предложим цялостни решения в дейностите по управление на отпадъците!
С промяната на климата и свързаните с него глобално затопляне и повишаване на морското равнище  се налага необходимостта от изграждане и развиване на съвременни структури и модели за екологосъобразно управление  на  отпадъците.
Фирмата ни е основана в края на 2012 година и е специализирана, в извършването на  дейности свързани с  управление на отпадъците, услуги в комуналната сфера, почистване и третиране на отпадъци.

            С промяната на климата и свързаните с него глобално затопляне и повишаване на морското равнище  се налага необходимостта от изграждане и развиване на съвременни структури и модели за екологосъобразно управление  на  отпадъците.
            Фирмата ни е основана в края на 2012 година и е специализирана, в извършването на  дейности свързани с  управление на отпадъците, услуги в комуналната сфера, почистване и третиране на отпадъци.

 

Непрекъснато се усъвършенстваме!

 
Притежаваме всичко необходимо:

ISO   9001:2015- внедрена система за управление на качеството
ISO 14001:2015- внедрена система за управление на околната среда 
 • ISO   9001:2015- внедрена система за управление на качеството
 • ISO 14001:2015- внедрена система за управление на околната среда  

   

Ние спазваме правилата!

 • Разрешително №02-РД-289-17 за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци.
   
 • Удостоверение за регистрация на Пристанищен оператор№22001
   
 • Приложение№42 Брокер/Търговец  на опасни отпадъци
   
 • Лиценз за транспортна дейност № 10272 

 
Развиваме се заедно с нашите партньори!

 
            
За да опазим природата чиста, притежаваме техника, която е съобразена с изискванията и отговаряща на европейските нормии стандарти. В тази връзка, разполагаме със специализирана техника за извозване на промишлени, строителни и битови отпадъци.

          

           От началото на 2014 година управляваме отпадъците по проекта „Южен Поток”в част наземно сметосъбиране. Наши партньори са Сайпем клон България, Кануса Си Пи Ес клон България, Пайплайн Индъкшън Хийт Лимитед, а също и Нефт Ойл ЕООД.

 

В периода 2013-2015 година имаме 50%-тово участие в дейностите по сметосъбиране и  сметоизвозване в хода на реализирането на проекта за комплекс за преработка на тежки отпадъци  изграден на територията на „Лукойл Нефтохим” Бургас, като основни наши партньори в това начинание са Сичес С.П.А ЕАД, ОМА Груп, Технип Италия С.П.А.

 

В резултат от непрекъснатото ни усъвършенстване и инвестиции към 2017г. Финтрейд Инженеринг ЕООД се наложи като компания с най-голям пазарен дял в извозването на строителни и производствени отпадъци на територията на регион Бургас.

 

От началото на 2015г. развиваме дейност по събиране и транспортиране на битови отпадъци, като към настоящия момент имаме разположени над 120 точки в орагинацията по сметосъбиране на “БМФ Порт Бургас” и други наши парньори.

          

Разполагаме с необходимата специализирана техника за:

 

 • 7 броя специализирани камиони за транспортиране на контейнери за строителни отпадъци с обем от 4 до 10 куб.м.
 • 2 броя камиони тип самосвал с обем на коша 15куб.м и 17 куб.м.
 • 2 брой специализиран автомобил за обслужване на контейнери от 0,12 до 1,1 куб.м.
 • над 100 броя контейнери за строителни отпадъци с обем от 4 до 10куб.м.
 • над 150 броя контейнери с обем 1.1 куб.м.

 

На нашата професионална експертиза и опит разчитат и: Община Приморско, Община Царево, Община Гълъбово, Община Тервел, Община Камено, Община Съединение и други.

За да отговорим на всички нужди на нашите клиенти поддържаме тесни взаимоотношения с производители на специализирани контейнери и техника за управление на отпадъци.

 

Това е нашата визитна картичка. В наше лице ще откриете дългосрочен и коректен партньор. Може да намерите повече информация за нас на www.ftg.bg

Завръзка с нас: office@ftg.bg,  056/990 333

 

 
Заедно ще запазим природата по-чиста!

  


Публична покана