строителни контейнери Бургасстроителни контейнери Ние сме”Финтрейд Инженеринг” EООД, нашата философия е да използваме  иновативни подходи, методи и средства, за да предложим цялостни решения в дейностите по управление на отпадъците!
Фирмата ни е основана в края на 2012 година и е специализирана, в извършването на  дейности свързани с  управление на отпадъците, услуги в комуналната сфера, почистване и третиране на отпадъци.
Организираме събиране и извозване на битови, промишлени, строителни, отпадъци от корабоплавателна дейност и други видове отпадъци, от общини, фирми, предприятия, организации и физически лица. Услугите могат да се извършват, след сключване на договор за извършване на конкретна услуга за срок и периодичност. Фирмата разполага със специализирани автомобили, техника и съдове за смет с различна вместимост и предназначение в зависимост от вида на услугата.

Притежаваме внедрена система за управление на качеството ISO   9001:2015 и внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2015, както и Разрешително №02-РД-289-17 от 20.12.2021г, удостоверение за регистрация на Пристанищен оператор №22001, Приложение №42 Брокер/Търговец  на опасни отпадъци, Лиценз за транспортна дейност № 10272.


ВИДОВЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА  ОТПАДЪЦИ

Контейнери, с които разполага "Финтрейд Инженеринг" ЕООД са с капацитет 3,6м3 и 7м3.


строителни контейнери под наем


Какво можем да Ви предложим?

  Индивидуален подход спрямо специфичните изисквания
(количество и вид отпадък, честота на посещаване, специфичен достъп до обекта на обслужване);

  Гъвкава работна система, включваща дългосрочни и краткосрочни договори, както и еднократни поръчки;
 
  Обслужване по предварително установен график или на повикване с предварителна заявка;
 

Доверете се на нашия опит

Нашата визия се основава върху прилагането на индивидуален подход към всеки, който се обърне към нас за съдействие и ни се довери.


Как да поръчам контейнер?